photoblog.pl
Załóż konto

Czekam na wiosnę :) 

I na troszkę więcej siły. Po podobno, gdy jest zdrowie, to można wszystko ;) 

 

"Nie ma dru­giego człowieka ta­kiego jak ty. Jes­teś je­dyny w swoim rodza­ju i wyjątko­wy, całko­wicie ory­ginal­ny i niepow­tarzal­ny. Nie wie­rzysz w to, ale nap­rawdę nie ma żad­ne­go dru­giego ta­kiego jak ty. I żaden człowiek, które­go kochasz, nie będzie już zwyczaj­nym człowiekiem. Ja­kaś osob­li­wa siła przy­ciąga­nia pro­mieniuje z niego. I ty zmieniasz się pod je­go wpływem. Je­mu możesz na­wet po­wie­dzieć: Dla mnie nie mu­sisz być nieomyl­ny, bez błędów ani dos­ko­nały, bo: Ja prze­cież Ciebie lu­bię!"

Dodane 7 MARCA 2017 , exif
5561
xcrazylemonx przepiękny widok;))
07/03/2017 22:36:36

Informacje o 1stpklosr


Inni zdjęcia: Wernisaż dzieł pięknych wittchen3* * * * takapaulinkaPtaki jerklufotoJa :* patki91gd25/07/24 emoheroineAliczka! purpleblaack1179 akcentovaSpider Man naciazeratoxaBańki mydlane jotbe69Bociek. Miłego dnia jotbe69