Photoblog.pl

Załóż konto

 

2013/06/28   

 

« następne   poprzednie »

Siadam na ka­napie, ot­wieram al­bum ze zdjęciami i pat­rzę. Nieświado­mie uśmie­cham się wspo­minając o sta­rych, dob­rych cza­sach, kiedy wszys­tko wy­dawało się ta­kie in­ne... ja byłam in­na. Przew­ra­cam stro­ny czując się niesa­mowi­cie, wy­pełniając głowę na no­wo wspom­nieniami tak wy­raźny­mi, jak­by wszys­tko to wy­darzyło się wczo­raj. Za­mykam al­bum, ocierając jed­nocześnie spływającą po po­liczku łzę. Ten czas już nig­dy nie powróci. 

 

 

Wiedeń nadal w głowie.. :)

 

Czekamy...damy rade...

Bo kto jak nie My..?

1 komentarz
marcinxy  - 19/08/2013 20:53:48
Ciekawy kadr

Najnowsze wpisy

Wpis nulka9314

 

Wpis nulka9314

 

Wpis nulka9314

 

Wpis nulka9314

 

Wpis nulka9314

 

Wpis nulka9314

 

Wpis nulka9314

 

Wpis nulka9314

 

Wszystkie wpisy