Photoblog.pl

Załóż konto

Pudło wspomnień. 

niewidzialnax

Magda, 26 lat

  • Dodaj do obserwowanych
  • Wyślij wiadomość

O mnie

"Nie ma dru­giego człowieka ta­kiego jak Ty. Jes­teś je­dyny w swoim rodza­ju i wyjątko­wy, całko­wicie ory­ginal­ny i niepow­tarzal­ny. Nie wie­rzysz w to, ale nap­rawdę nie ma żad­ne­go dru­giego ta­kiego jak Ty. I żaden człowiek, które­go kochasz, nie będzie już zwyczaj­nym człowiekiem. Ja­kaś osob­li­wa siła przy­ciąga­nia pro­mieniuje z niego. I Ty zmieniasz się pod je­go wpływem. Je­mu możesz na­wet po­wie­dzieć: "Dla mnie nie mu­sisz być nieomyl­ny, bez błędów ani dos­ko­nały, bo: Ja prze­cież Ciebie lu­bię!"
- Phil Bosmans

Gadu gadu - 24324314
Profile obserwowanych

Najnowsze wpisy