Photoblog.pl

Załóż konto

dramacik,nie? 

2014/05/15   

 

« następne   poprzednie »

Mam dwa mózgi. No­woczes­ny i sta­roświec­ki. No­woczes­ny sza­nuje twoją wol­ność,

upa­ja się to­leran­cją, wy­kazu­je zro­zumienie.

Sta­roświec­ki chce mieć cię na wyłączność, nie ma za­miaru  sie z ni­kim dzielić, pod­ska­kuje przy każdym nies­podziewa­nym    te­lefo­nie, wpa­da w popłoch na wi­dok ta­jem­nicze­go rachun­ku z res­taurac­ji, posępnieje kiedy poczu­je na to­bie ja­kiś no­wy

za­pach, drży,kiedy zaczy­nasz dbać o kon­dycję al­bo ku­pujesz no­we ub­ra­nia, na­biera po­dej­rzeń,

kiedy uśmie­chasz się przez sen,czu­je żądzę mor­du na samą myśl, że obej­muję cię in­na ko­bieta,

że czy­jeś ra­miona spla­tają się na two­jej szyi,

że czy­jeś uda roz­chy­lają się pod tobą.

 

 

 

no c'mon.

3 komentarze
edawid  - 29/01/2015 9:59:58
super ujęcie;) zapraszam do mnie ;)
4funkim  - 17/09/2014 20:48:14
no raz na miesiąc wejdę. :D
4funkim  - 04/09/2014 22:30:03
gdzie tam, ale dzięki :*

* tak, wiem. szybko odpisuję. :D

Najnowsze wpisy

Wpis celestialdream

15/05/2014 12:32:56

Wpis celestialdream

13/04/2014 19:37:44

List do M.

21/12/2013 1:03:57

Wpis celestialdream

13/11/2013 19:02:26

Wpis celestialdream

02/11/2013 20:22:32

Wpis celestialdream

20/10/2013 16:34:28

Wpis celestialdream

14/10/2013 12:14:14

radocha.

15/09/2013 23:19:24

Wszystkie wpisy