Photoblog.pl

Załóż konto

Tam, gdzie pasą się Mgły 
zapisz

Dodane 13 LUTEGO 2019 , exif
Wyświetleń: 171

Autoportret(y)

Tam, gdzie pasą się Mgły

 

 

"Czas się włó­czył po drze­wach. Noc przy­szła - ża­łob­na.

Cie­nie wszyst­kich umar­łych - ubo­żuch­no sza­re -

Po­cho­wa­ły Śmi­grob­ka na wiecz­ną nie­wia­rę -

We wszyst­kich gro­bach na­raz i w każ­dym - z osob­na.

 

 

Mgła mu w trum­nę skrzy­ste­go na­wrzu­ca­ła nie­ba,

A wszech­świat, co już stał się czymś w ro­dza­ju mitu -

Oży­wio­ny po­grze­bem - po­my­ślał co trze­ba

Zmie­nić cel nie­ist­nie­nia i miej­sce - nie­by­tu. " (B. Leśmian)

Zarejestruj się teraz, aby skomentować wpis użytkownika abigaill.