Photoblog.pl

Załóż konto

 

2014/09/16   

 

« następne   poprzednie »

 

 

Po pier­wsze, trze­ba umieć ro­zumieć i ak­cepto­wać. Po­tem trze­ba być naj­lep­szym przy­jacielem. Zaw­sze. Trze­ba pra­cować nad po­kony­waniem te­go, cze­go w to­bie nie lu­bi dru­ga oso­ba.  Cza­sami is­kra za­palająca miłość jest z ludźmi od początku. Ale wielu tę is­krę bie­rze za płomień, który  jak uważają  będzie trwał wie­cznie. To dla­tego tak wiele og­nia i żaru serc ludzkich po pros­tu się wy­pala i w końcu gaśnie. Nad praw­dziwą miłością trze­ba pra­cować diabel­nie ciężko.

 

 

nieogarnięta radość ostatnich 3 dni !

 

Brak komentarzy

Najnowsze wpisy

Wpis pattk

 

Wpis pattk

 

Wpis pattk

 

Wpis pattk

 

Wpis pattk

 

Wpis pattk

 

Wpis pattk

 

Wpis pattk

 

Wszystkie wpisy