Photoblog.pl

Załóż konto

olsztynianin 

2019/08/19   

Gdynia - Oksywie...

« następne   poprzednie »
Gdynia - Oksywie...

Gdynia - Oksywie...

 

Co tak naprawdę miało miejsce 800 lat temu? - swoją opowieść o Oksywiu Tomasz Rembalski z Muzeum Miasta Gdyni rozpoczyna pytaniem, na które doskonale zna odpowiedź. Pracuje bowiem właśnie nad monografią, w której przybliży dzieje tej najstarszej gdyńskiej dzielnicy.

Kępa dla zakonu

A te zaczynają się w roku 1212, bo wtedy nazwa "Oksywie" pada po raz pierwszy - choć nie w jej dzisiejszym brzmieniu. Słowo "Oxsiua" pojawia się w dokumencie fundacyjnym klasztoru norbertanek z Żukowa, bardzo ważnym w całej historii tej części Pomorza. Na mocy zapisu norbertanki otrzymują jako nadanie ziemskie z rąk Zwinisławy - żony fundatora księcia Mściwoja I - całą Kępę Oksywską.

- To była jej wdowia oprawa: na wypadek śmierci księcia kępa miała utrzymać księżnę - wyjaśnia Tomasz Rembalski.

- Takim nadaniem siostry zakonne brały na siebie odpowiedzialność za księżnę. Prawdopodobnie gdy owdowiała, trafiła do klasztoru i spędziła w nim resztę życia.

 

Dwanaście lat później, około roku 1224, następca Mściwoja książę Świętopełk wystawia kolejny dokument. Poświadcza w nim przynależność połowy kępy do klasztoru, a we wsi Oksywie - funkcjonowanie kościoła. Kościoła, który istnieje do dziś (pod wezwaniem Michała Archanioła) i jest jedną ze starszych parafii na Pomorzu. Do połowy XVII w. obsługiwał ją męski odłam norbertański.

Trzy lata różnicy

- To, że pierwsza wzmianka o Oksywiu pochodzi z roku 1212 udało się ustalić zaledwie 60 lat temu - zauważa Tomasz Rembalski. - Przez lata uznawano, że chodziło o rok 1209. Dokument w oryginale pozbawiony był formuły datacyjnej, a w 1259 roku sporządzono jego transumpt, czyli kopię uwiarygodnioną przez księcia Świętopełka. I ten właśnie transumpt Max Perlbach zamieścił w wydanym w 1882 "Kodeksie dyplomatycznym Pomorza Gdańskiego". Ale, jak się okazało, Perlbach publikując dokument popełnił błąd, który przez lata inni powielali. Dopiero w 1953 roku Gerard Labuda pisząc artykuł o najstarszych dokumentach Pomorza Gdańskiego przyjrzał się również dokumentowi fundacyjnemu dla Żukowa i stwierdził pomyłkę. Wśród wielu podanych przez niego argumentów znaczące było wystąpienie świadka, biskupa Alarda, którego lata życia wykluczały rok 1209 jako datę wystawienia dokumentu.

Wieś mała, ale bogata

Za czasów norbertanek żukowskich Oksywie było wsią rolniczą bo - co warto podkreślić - Kępa Oksywska ma bardzo żyzne ziemie. Tamtejsi rolnicy byli więc raczej zamożni. Wiadomo, że od średniowiecza uprawiali pszenicę. Problemem Oksywia była natomiast mała powierzchnia łąk.

Brak komentarzy

Najnowsze wpisy

Gdynia - Oksywie...

 

Gdynia...

 

Gdynia...

 

Gdynia...

 

Gdynia...

 

1925 Gdynia...

 

Gdynia...

 

1934 Gdynia...

 

Wszystkie wpisy