Photoblog.pl

Załóż konto

Painting rainbows on my soul.... 
zapisz

Dodane 2 KWIETNIA 2016 ze strony mobilnej
Wyświetleń: 143
Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdy­byś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć.
miya Witaj z powritem Mambuuu ;)
03/04/2016 10:27:25
mambuss Chwilowo ^^ :p
05/04/2016 19:03:51