Photoblog.pl

Załóż konto

W pogoni za przejrzystością. 

2016/08/23   

Via wzruszenia

« następne   poprzednie »
Via wzruszenia

"Oc­knij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepo­kor­ny, przemądrzały, upar­ty czy niekon­sekwen­tny ale zaw­sze auten­tyczny.Naucz się krzyczeć, wal­czyć i być na przekór wszys­tkiemu. Nie licz na przy­pad­ko­we szczęście, nie odkładaj uśmie­chu na później. Wsta­waj po każdej po­rażce i zaczy­naj na no­wo. Nie od­puszczaj, bądź aser­tywny. Idź własną ścieżką, ko­lek­cjo­nuj oso­bis­te marze­nia. Ry­zykuj. Na­pisz bes­tsel­ler, puszczaj pa­pier­ko­we łódki al­bo zdobądź Mont Eve­rest pod wa­run­kiem, że zro­bisz to z miłości. Nie pow­strzy­muj emoc­ji, tyl­ko się ni­mi de­lek­tuj. Tocz bo­je i nie daj mu odejść. To naj­lep­szy czas, bo skąd pew­ność, że jut­ro na­dej­dzie?"

~N.Belcik

3 komentarze
atlam  - 24/08/2016 12:40:47
ale piękna i zgrabna!!!
inspacetime - 29/08/2016 19:19:34
dziękuję :)
atlam - 30/08/2016 23:01:28

Najnowsze wpisy

Via wzruszenia

 

Lekka przesada

 

Wpis inspacetime

 

Wpis inspacetime

 

Wpis inspacetime

 

Wpis inspacetime

 

Wpis inspacetime

 

Wpis inspacetime

 

Wszystkie wpisy