Photoblog.pl

Załóż konto

`, zaczarOwana wyObraźnia . ; * 

2009/02/02   

 

« następne   poprzednie »

`, kaczoOor  xdd haha mÓwiłam . ; pnO więęC kaczOorek ma urOdzinki <sialalala > ; p i ten nO wieSz muSzęę napiSać Ci życzenia jakiCh jeSzcze nigdy nie widziałaŚ . a więęęC po pierwSze przepraszam że taak pÓźno dOdajęę zdjęęCie , ale nie mOja wina że internetu nie miaŁam . hmm . więęC pOwieem taak Marta jeSt bardzOo fantaStycznąą , rOzhmurzonąą i piźnięęętąą dziewCzynąą xd boo ha . xd ! fantaStyczna bO , bo bo no bO każdy kto jąą zna wiee że z niąą nie da sięę stypOwać [ znaCzy sięę chyba że jeSt sie na działCe na zaduupiu . xdd ] nie nO i wogÓlęę zawsze paLnie cOś głuupiego i wogÓle jaSta taka ee . xdd [ ee . tzn kOchana ] ; **

roOzhmurzoona bo mimO wszySyko pOtrafi sięę uŚmiechnąąć [ noo taam wieSz jak płaCzesz ja teeż płaCze . ] ale ogÓlnie zabawnaa jeSt xdd no i piźnięętaaa bO , iż zawSze ma cOś do pOwiedzania [ nie zawSze mąądregO ] , boo czaSem zawaLi cOś ale i taak naprawii . xd no i ogólnie ma piźnięCie na banCee ale to mOże że za dużO czaSu z kilkOma osObami . xdd hehe . żartuuujęę ; p ej dobraa martuCh teen rOk był wyjątkOwym rOkieem bo wczeŚniej sie nie znałyŚmy , nie miałyŚmy takiegO kOntaktu i wogÓlęę wszySTko co raz przeżyłyŚmy jeSt nie pOliczalnee bo przeCież naSze wypaady i spaCery i wakaCje i rOzmowy . te nOce na działCe u Ciebie hah . xdd i pluSkanie sie wOdą i spaCerry w okÓł działki i nOcne rOzmowy i wogÓle to wszyStko co taam sie działO i to że zawSze mnie wySłuchałaŚ , wySłuchujeSz i wySłuchaSz xd hihi . i że mOgęę na Ciebie liCzyć a ty na mnięę . za to wSzystko chCęę Ci pOdzięękowaćć . <.3 i naSze przypaŁy i naSze plaNy to jeSt i byłO nam piSane . xdd i wieSz ty wszyStko wieSz . i ja wszyStko wieem xd hihi . i byłaaam pierwSza z życzeniami ; p i uwieelbiam sieę z Tobąą śmiaĆ , płakaĆ i spędzOna każda chwiLa z Tobąą jeSt nie zapOmniana . wkOńcuu nie każdy mOże pOwiedzieć do CIebie kaczOr a ty niC nie zrObisz bo wieSz że to z miłOści . ; p hehe . wieSz tak wSpominaam naSze kłÓtnie i każda trwała okoOło gOdziny xd heh . widaaĆ że nie mOżemy sięę kłÓcić tzn . bardzieej że nie umniemy . i wieem że te żyCzenia nie sąą jak zyczanie bardzieej opiS naSzegoo wspÓlnego zyCia xd hii . ale ja taak wOlęę bo zamiaSt piSać ` stO lat i takie tam ` to wolęę napiSać to co czujęęę xd boo tii kOchaniuttka jeSteś mOim skarbeem z którym mam takiee plany . ; )) hi . i taak muSzęę z Tobąą pOgadaćć ale mniejSza to pOteem xd heh . to dOpiero pOłowa nOtki . ; dd aahh . wieSz teen dzieńń jaSt jakiS taki inny mOże dlategO że 16 lat temu twOja mamuSia [ pOzdrawiaam ] daŁa na świaat małąąą martuChęę któreej pierwSzym słOwem byłO ` kwa kwa ` żartuuujęę skarbiee oczywiŚcie tii wieSz . xd no taak rOsłaŚ rOsłaś no i urOsłaś na baryŁęęę xd [ żaart xd ] ; ******** noo ej ale nie znaam druugiej takieej osOby jak tyy . ; p każdy jeSt wyjątkOwy ale sąą nie ktÓrzy wyjąątkowo wyjąątkOwi . xd

pamięętam naSz mOkry spaCerek xd hihi . albO pytanie o panie `kanarze` xdd hehe . tuu jeSt dOwód na twojąą głuupOtęę xd haha . xdd ale teeż pamięętam jak siedziałySmy i gadałySmy jak to bęędzie teraz wszyStko sie zmieni ale mam nadzieje że kOntakt bęędzie utrzymany a plany spełniOne mOże nie wSzystkie ale więękSzośść napewnO . ahmm . ; )) a juu patrzęęę na encyklOpedięę i mi sie przypOmniałoo że muSzęę Ci obraazek pOkazaćć xd hih . noo cÓżż pOczuujęę sięę straSzaa łaajzOo ty mOjaa bo wkOńcu maSz te swOje `sweet sixteen` xdd  ahhh ciaah  xd dObraa noo too taam wieSz żyCzęę Ci zdrOwiaa [ byŚ szybkO nie umarła mii ] , szczęŚcia [ by naSzych płaczącyCh rOzmów było mniej ] , miłOści [ byS mOgła prOmienieć z miłOści . ] , bOskiegoo chłOpaaka [ bO na takiegO zaSługujesz . ] , dObrych oCen [ abyyŚ dOstała sięę do dObreej szkOły . ] , przyjaciÓł [ byŚ wiedziała że maSz na kOgo liCzyć. ] . hmm . no taam wieSz takiee tam inne ale najważniejSze spełnienia maRzeń skarbieee bo to jeSt najważniejSzee . !!! <.333333333

 

 

 

 

 

 

`, stooo laat noo 16-snachoo mOjaa <.33333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`, kOchaam Cięęę . ! ; * &l

1 komentarz
Info

Komentowanie zdjęcia zostało wyłączone
przez użytkownika aguuchnaaa.

marrtus  - 02/02/2009 20:04:47
aaaa poryczalam sie :(( .
eej eej nie wypominaj mi kanara okej .? ;d
to zebyla pierwsza w nocy ^^ cii ;*
taa Ja baryła :(( > ? < beczy > ;djO Jo a ty spaslak mOj kochanyy ;d i ten nasze plany beda zawszee ; *** i ja Ci tez dziekUje ; ****
dobra kaczka :( . zawsze jak slysze kaczka to wiesz co mi sie przypomina ` zostaw to zepsute ` pozdrawiam stad siwegO ;dd twego lubego ;d i ten chce to zdjecie z encyklopedi podobno bardzo ciekawee xD TZN ILUSTRACJA ;D HAH I WGOLE ZARAZ ja Ci cos na gadu wysle ;d co nasz brat nam wyslal czyt. wkotorek ;*i tez cire kocham tak bardzo bardzo mocno ;d mOaj cipa ;** < 333 taa dzialka ;d hahah czaisz teraz mi przymomienie wyskoczylo ` hah ` my sweet sixteen ` pamietasz? jak ustawilam je u siwego wtedy jak ogladałysmy ` szkola uczuc ` ? ; d o jaa kocham Ciee < 33333333 : *** i dzięękujeee < 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333


zawsze kochająca - eM ;d

Najnowsze wpisy

Wpis aguuchnaaa

26/03/2009 15:43:40

Wpis aguuchnaaa

13/03/2009 15:08:33

Wpis aguuchnaaa

01/03/2009 20:14:58

Wpis aguuchnaaa

27/02/2009 15:26:35

Wpis aguuchnaaa

26/02/2009 18:35:02

Wpis aguuchnaaa

22/02/2009 17:57:34

Wpis aguuchnaaa

10/02/2009 16:24:45

Wpis aguuchnaaa

03/02/2009 15:18:47

Wszystkie wpisy