Photoblog.pl

Załóż konto

 

2013/10/07   

Cytaty- pomaganie.

« następne   poprzednie »
Cytaty- pomaganie.
Kategoria:
Cytaty.

ZDJĘCIE POJAWIŁO SIĘ DZISIAJ NA MOIM FANPAGE'U, NA KTÓREGO WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM, GDYŻ PLANUJĘ TAM UMIESZCZAĆ INFORMACJE O KAŻDEJ AKCJI! WYSTARCZY WEJŚĆ TU I POLUBIĆ STRONĘ.

Kolejna chora, bezbronna dziewczynka, która liczy na Wasze wsparcie. Sprawmy wszyscy radość na jej malutkiej twarzyczce- jednym, drobnym gestem. Wszelkie potrzebne informacje zawarte są na zdjęciu! Myślę, że taka mała dziewczynka nie za bardzo pojmie znaczenie kartek urodzinowych, więc pomyślałam o akcji z pluszakami. Ja osobiście planuję kupić najsłodszego miśka i wysłać tej ksieżniczce. :)

Więcej informacji o wszystkich dzieciach i innych akcjach znajdziecie na photoblogu Karoliny, wystarczy wejść tu: KLIK

 

Pomaganie

Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać, po­zos­tając życzli­wym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi; po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga; będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żąda­nia. Ty pot­ra­fisz się uśmie­chać tam, gdzie się narze­ka i la­men­tu­je, pot­ra­fisz prze­baczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają. 

 

 Jes­tem nie po to, aby mnie kocha­li i podzi­wiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obo­wiązkiem otocze­nia po­magać mnie, ale ja mam obo­wiązek troszcze­nia się o świat, o człowieka. 

 

Po­cie­cha jest bal­sa­mem na głęboką ranę. Jest oazą w bez­kres­nej pus­ty­ni. Po­cie­cha jest jak łagodząca dłoń na two­jej skro­ni. Po­cie­cha jest niczym blis­ka, przy­jaz­na twarz. To obec­ność ko­goś, kto ro­zumie two­je łzy, przysłuchu­je się two­jemu ut­rudzo­nemu ser­cu, w smut­ku i nie­szczęściu po­zos­ta­je przy to­bie i po­maga doj­rzeć parę gwiazd. 

 

Być może, myślę, że sko­ro wszys­tko się roz­pa­da, nie is­tnieje nap­rawdę nic in­ne­go, tyl­ko ta od­ro­bina prze­bywa­nia ra­zem. Ale i to jest po­niekąd oszus­twem, bo­wiem tam, gdzie je­den człowiek nap­rawdę pot­rze­buje dru­giego, nie można iść ra­zem i po­magać so­bie wzajemnie. 

 

 Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.

 

Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?

 

Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą - wzjameność.

 

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

 

Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym.

10 komentarzy
martaa - 07/10/2013 19:40:46
Coś w tym tygodniu wyśle Małej:)
opowiadaniazsercemx3 - 07/10/2013 19:41:12
Dziekuję za pomoc :)

gosc - 07/10/2013 19:35:49
a może jakąś bluzeczkę Jej wysłać??:)
opowiadaniazsercemx3 - 07/10/2013 19:38:26
Hm... niezbyt jestem przekonana co do ciuszków. Mała może się z tego nie ucieszyć, lepszym pomysłem (moim zdaniem) są pluszaczki :) albo jakieś lalki, o! Ale to już indywidualna kwestia, w gruncie rzeczy muszę, że z każdego drobiazgu Majka by się ucieszyła :)

dlasandrusi  - 07/10/2013 14:24:15
Z pluszakami wspaniały pomysł :* !!!
opowiadaniazsercemx3 - 07/10/2013 14:35:33
Właśnie tak mi się wydawało, że lepiej jak taka kruszynka dostanie jakiegoś misia, bardziej myślę się ucieszy :*

Junior zouzax3  - 07/10/2013 13:51:57
masz dobre serduszko, my tez i pomozemy ;-*
opowiadaniazsercemx3 - 07/10/2013 13:52:59
Wszyscy mamy duże możliwości i dobre serca, pomagamy! :*

kinia - 07/10/2013 13:52:09
piękne są te akcje :)
opowiadaniazsercemx3 - 07/10/2013 13:52:44
Tak, chwytają za serce- nie wiedziałam, że jest tyle dobrych i pomocnych ludzi! Może nie jest tak źle z tym światem :*

Najnowsze wpisy

Inaczej cz. 17

 

Cytaty.

 

Inaczej cz. 16

 

Inaczej cz. 16

 

Mimo wszystko cz. 71  cd.

 

Mimo wszystko cz. 71

 

Cytaty.

 

Mimo wszystko cz. 70 cd.

 

Wszystkie wpisy