Cytatyiopisy

2015/03/01   

Kłamstwo

« następne   poprzednie »
Kłamstwo
Powiększenie

 

Kłamstwo

 

przeczytaj zanim zapytasz klik kizia_96@interia.pl FANPAGE

https://www.youtube.com/watch?v=3o60nohA__o


 

Tyl­ko ko­biety i le­karze wiedzą, jak bar­dzo pot­rzeb­ne i dob­roczyn­ne jest kłamstwo. 


 

 

Uf­ność niewin­nych jest naj­większym da­rem dla kłamcy. 


 

Kłam­stwo nie sta­je się prawdą tyl­ko dla­tego, że wie­rzy w nie więcej osób. 


 

Kiedy ktoś us­ta­mi wy­powiada kłam­stwa, często prawdę mówi oczami. 


 

 

Ser­ce i umysł rzad­ko kłamią jednocześnie. 


 

 

Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności. 

 


 

Zełgać po swojemu  to nieomal lepsze niż powtórzyć prawdę za kim innym. W pierwszym wypadku jest się człowiekiem, w drugim tylko papugą.


 

 

Znam dwa powody, żeby nie mówić prawdy. Pierwszy jest taki, że kłamstwem można zdobyć to, czego się pragnie, a drugi że kłamiąc- można oszczędzić komuś cierpienia.

 


 

Każdy, komu ufamy, na kogo, jak nam się wydaje, możemy liczyć, kiedyś nas rozczaruje. Pozostawieni sami sobie ludzie kłamią, mają tajemnice, zmieniają się i znikają, niektórzy za inną maską lub osobowością, inni w gęstej porannej mgle nad klifem.

 


 

Oszukiwanie samego siebie to jedno z najbardziej wyrafinowanych kłamstw.

 


 

Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie. (...) Wystrzegaj się też strachu, aczkolwiek strach jest tylko następstwem wszelkiego kłamstwa.

 


 

Dorastając uczymy się, że nie należy przesadzać ze szczerością. Że czasami, lepiej skłamać, niż kłuć prawdą w oczy.


 

 

Czasami nie chcemy o nic pytać, ale nie ze strachu, że ktoś nas okłamie w żywe oczy.Boimy się usłyszeć szczerą prawdę.

 


 

1 komentarz
Photoblog.PRO cytatyiopisy  - 4 godz. temu
Nie dziękuj mi za mówienie ci prawdy, kiedy kłamstwo byłoby dla ciebie zbawieniem.

Nie kłamie tylko ten, co nic nie mówi

Najnowsze wpisy

Kłamstwo

 

Opowiadanie cz.13

 

 Opowiadanie cz.12

 

8
Wpis cytatyiopisy

 

Wpis cytatyiopisy

 

Opowiadanie cz.11

 

Opowiadanie cz.10

 

Opowiadanie cz.9

 

Wszystkie wpisy