Photoblog.pl

Załóż konto

Miłość sama stanowi o sobie. 

2013/01/16   

opisy po angielsku

« następne   poprzednie »
opisy po angielsku

Dla Ciebie KoCham każdy dzień. *.* .....

 

You dont wanna kiss my lips 

and we dont talk too much..

-Już nie pragniesz mnie całować 

i nie rozmawiamy za dużo..

 

Lately tou dont look at me..

Theres something in your eyes..

-Ostatnio nie patrzysz na mnie..

Coś jest w Twoich oczach..

 

Telling me that you dont care..

You think of someone else..

-Powiedz mi, że Ciebie już to nie obchodzi..

Myślisz o kimś innym ..

 

You love another girl..

Now she will be your pearl..

-Kochasz kolejną dziewczyną..

Teraz ona będzie twoją perłą..

 

Held my breath seeig you both..

And I couldnt deny ..

-Wstrzymuje oddech i widzę ciebie..

Nie mogę temu zaprzeczyć (nie mogę się tego wyprzeć)..

 

It is time for you to go..Ive had enough of crying ..

-Czas byś odszedł..Koniec moich łez..

 

I wont ever let somebody hurt me one more time..

-Przenigdy sobie nie pozwolę żeby ktoś zranił mnie jeszcze raz

 

If I were a painting captured on canvas 

alone in the portrait I would stand

-Gdybym był obrazem uchwyconym na płótnie 

sam na portrecie bym stał..

 

Caught in a still life surrounded by shadows..

-uchwycony w martwej naturze

otoczony przez cienie..

 

lost in a background of blue..

-zagubiony w tle z błękitu..

 

If I were a painting..My price would be pain..

-gdybym był obrazem

moją ceną byłby ból..

 

I imagine the colors would all run together..

-wyobrażam sobie kolory

współgrające razem..

 

So dont paint the tears..Just let me 

remember me without U in my LIFE..

-wiec nie maluj łez..lecz pozwól mi 

pamiętać bez ciebie w moim życiu..

 

Its only the frame that holds me together..

-to tylko rama która trzyma mnie w całości..

 

If I were a painting I wouldnt FEAR..

And you wouldnt be breaking my heart..

-gdybym był obrazem nie bałbym się..

a Ty nie złamałabyś mi serca.. 

 

Burn every notion that I may have 

a flame inside to fight..

-Spal każdy pogląd, tak bym miała 

siłę do wewnętrznej walki..

 

Cuz this life is too short to deal 

it just for you..

-Ponieważ życie jest zbyt krótkie, 

by poświęcić je Tylko dla Ciebie..

 

I cant believe you chose me, 

in all my fragility, me..

-Nie mogę uwierzyć, że mnie wybrałeś, 

w całej mojej kruchości, mnie&

 

It hurts so much when i love you, 

it makes me cry..

-To rani tak bardzo, kiedy moja miłość do ciebie sprawia, 

że płaczę..

 

You are the little boy made for my in the stars..

-ty jesteś małym chłopcem ulepionym dla mnie w gwiazdach..

 

Im sliding on the rainbows of my childhood dreams..

-Ślizgam się na tęczach moich dziecięcych marzeń..

 

its not a war no, its not a rapture&

-To nie wojna, nie, ani ekstaza&

 

I know youre coming back for me this time.

-Wiem, wrócisz do mnie jakiegoś dnia.

 

do you ever need me?

- Czy Ty kiedykolwiek mnie potrzebowałeś?

 

I hope you`re as happy as youre pretending. 

- Mam nadzieję,ze jesteś tak samo szczęśliwy jak udajesz.

 

u give me now the meanin` of life .

-dajesz mi teraz znaczenie życia.

 

I didnt mean to make u cry.

-nie zmierzałam doprowadzić cię do łez.

 

so many hearts, but only my is broken.

- tak wiele serc, ale tylko moje jest złamane.

 

even if hes now an asshole, 

I will never love you more.

-nawet jeśli on jest teraz dupkiem, 

nigdy nie będę kochała Cię mocniej.

 

and you say, you love me more than everything. 

And compared to me everything is nothing.

-mówisz, że kochasz mnie bardziej niż wszystko. 

Ale porównanie mnie do wszystkiego jest niczym.

 

I want to feel your pulse on mine . 

-chcę poczuć bicie twego serca.

 

Im folded in the bread u made. 

-jestem składnikiem chleba, jaki zrobiłeś.

 

just treat me like a stolen glance to yourself. 

-traktuj mnie jak skradzione spojrzenie na siebie.

 

Im a peasant in your princess arms. 

-jestem wieśniaczką w twoich książęcych ramionach.

 

u slip into my arms. 

-wślizgnąłeś się w moje ramiona.

 

I want the smoky clouds of laughter 

to swim about me forever more .

-chciałabym aby przydymione chmury śmiechu 

pływały wokół mnie bez końca.

 

from the edge of Ireland shout 

out loud so they could hear it in America its all for u

-z krańca Irlandii krzyknę głośno, 

więc będą mogli usłyszeć w Ameryce to wszystko dla Ciebie

 

the shells crack under our shoes like punctuation points . 

-muszle pękają pod naszymi butami jak znaki interpunkcyjne.

 

and I dont think I am who 

You want me to be. 

-i nie wydaje mi się żebym była 

kimś kim chcesz abym była .

 

I wanna take back all the shit that I have done.

- Chciałabym cofnąć to gówno, w które się wpakowałam.

 

didnt get a lot in class . 

-nie wyniosłam z zbyt dużo z tych lekcji.

 

I hope u know I wont rest till get what I want . 

-mam nadzieję, że wiesz, że nie spocznę, 

dopóki nie dostanę tego, czego chcę.

 

distract me .

-rozpraszasz mnie .

 

all that I put myself through . 

-wszystko dlatego, że sama sobie szkodzę.

 

tomorrow Ill miss u . 

- jutro zacznę tęsknić.

 

attract me til it hurts to concentrate .

- przyciągasz mnie, to nie pozwala mi się skupić.

 

Id look good on u . 

- dobrze wyglądam na tobie.

 

my tears dry get on without my guy .

-moje łzy już wyschły, idę do przodu bez niego.

 

Im a tiny penny rollin up the walls inside

-jestem maleńką jednopensówką toczącą się w środek muru.

1 komentarz
weeeareyoung  - 16/01/2013 20:35:13
fajny pomysł na zdjęcie. : )

Najnowsze wpisy

Wpis anezaa

 

Wpis anezaa

 

mi.mi.misio..

 

Wpis anezaa

 

Wpis anezaa

 

Wpis anezaa

 

Wpis anezaa

 

z Moniką

 

Wszystkie wpisy