Photoblog.pl

Załóż konto

turning pain into power! :) 
zapisz

Dodane 7 MARCA 2017 , exif
Wyświetleń: 526

Czekam na wiosnę :) 

I na troszkę więcej siły. Po podobno, gdy jest zdrowie, to można wszystko ;) 

 

"Nie ma dru­giego człowieka ta­kiego jak ty. Jes­teś je­dyny w swoim rodza­ju i wyjątko­wy, całko­wicie ory­ginal­ny i niepow­tarzal­ny. Nie wie­rzysz w to, ale nap­rawdę nie ma żad­ne­go dru­giego ta­kiego jak ty. I żaden człowiek, które­go kochasz, nie będzie już zwyczaj­nym człowiekiem. Ja­kaś osob­li­wa siła przy­ciąga­nia pro­mieniuje z niego. I ty zmieniasz się pod je­go wpływem. Je­mu możesz na­wet po­wie­dzieć: Dla mnie nie mu­sisz być nieomyl­ny, bez błędów ani dos­ko­nały, bo: Ja prze­cież Ciebie lu­bię!"

xcrazylemonx przepiękny widok;))
07/03/2017 22:36:36
rysunki, opowiadanie